Prelucrarea datelor cu caracter personal

1.1 SC. RIGA SECURE TECH SRL cu sediul social in Slatina, Blvd. A.I. Cuza nr. 34 bl. V30 sc.A ap.12, et.3 jud. Olt, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J28/122/2013, avand CUI RO31289066, este inregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal cu numarul [---In curs de completare---].

1.2 Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, Riga Secure Tech SRL (eyewatch) are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.

Termeni in intelesul Legii 677/2001:
date cu caracter personal - orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice mod, alaturarea, combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

1.3 Scopul colectarii datelor este:
- de informare a clientilor Riga Secure Tech SRL (eyewatch) cu privire la starea contului creat, pentru facturarea si livrarea produselor comandate si solutionarea oricaror probleme ce tin de retur sau garantie.
- trimiterea de Newslettere si/sau alerte periodice, prin folosirea postei electronice (e-mail, SMS)
- Cercetarea pietei, cum ar fi monitorizarea comportamentului utilizatorilor pentru a oferi o mai buna experienta de navigare si monitorizarea vanzarilor ce se efectueaza.

1.4 Prin completarea datelor in formularul de creare de Cont si/sau de Comanda, Cumparatorul declara si accepta neconditionat ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a Riga Secure Tech SRL (eyewatch), inregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub numarul [---In curs de completare---], si isi da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate in scopul prevazut mai sus la punctul 1.3.

1.5 Prin citirea Documentului ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

1.6 Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresa: Blvd. A.I. Cuza nr. 34 bl. V30 sc.A ap.12, et.3, Slatina, Judetul Olt, in atentia Riga Secure Tech SRL., va puteti exercita, in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, sa vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu procesate.

1.7 In baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresa: Blvd. A.I. Cuza nr. 34 bl. V30 sc.A ap.12, et.3, Slatina, Judetul Olt, in atentia Riga Secure Tech SRL., va puteti exercita dreptul de interventie asupra datelor, dupa caz:

1.7.1 rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special a datelor incomplete sau inexacte;

1.7.2 transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

1.7.3 notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele, daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

1.8 De asemenea, Riga Secure Tech SRL (eyewatch) poate furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii de curierat, servicii de bancare, contabilitate, etc., alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre.

1.9 Informatiile Cumparatorului cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchetul General, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

Aceasta pagina se afla in curs de completare si actualizare conform reglementarilor legale!